หน้าหลัก > Our service
Our service

 • เราให้บริการดูแลทุกกลุ่มอายุ
  • ผู้สูงอายุ
  • ผู้ป่วยติดเตียง เจาะคอ
  • ผู้ป่วยพักฟื้นหลังผ่าตัด 
  • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น โรคไต มะเร็ง โรคหัวใจ เป็นต้น
 • การบริการ และ สิ่งอำนวยความสะดวก
  • ห้องพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก
  • อาหาร 3-5 มื้อ (ขึ้นอยู่กับสารอาหารที่ผู้ป่วยต้องได้รับต่อวัน)
  • บริการช่วยเหลือกิจวัตรประจำวัน
  • พยาบาลและผู้ช่วยพยาบาล รวมถึงทีมช่วยเหลือ 24 ชั่วโมง
  • แพทย์ตรวจเยี่ยม
  • กายภาพ
  • กิจกรรมสันทนาการ ร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
  • บริการทำความสะอาดห้องพัก บริการซักรีด

 

© 2006-2024
Vevo Systems Co., Ltd.